Privacy

Privacy statement Tronix Lighting B.V.


In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Tronix Lighting B.V. (hierna: Tronix Lighting), gevestigd te (5406 XP) Vluchtoord 41 te Uden, uw persoonsgegevens verwerkt bij gebruik van de website (hierna: "de Website") en het aanbieden van producten.

 

Beveiliging van persoonsgegevens


Tronix Lighting vindt het belangrijk dat de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens worden gegarandeerd. We houden ons bij het doen van onze zaken daarom aan de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. We hopen dat het hierdoor beschreven beleid u helpt te begrijpen welke persoonsgegevens Tronix Lighting kan verzamelen, hoe Tronix Lighting deze persoonsgegevens gebruikt en beveiligt en met wie we de persoonsgegevens mogelijk delen.


Persoonsgegevens


Tronix Lighting zal via haar websites geen persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, verzamelen tenzij u er vrijwillig voor kiest om deze gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door registratie voor onze nieuwsbrief, het invullen van contactformulieren, via een enquête of door het aanmaken van een account.), u toestemming geeft voor het verzamelen van dergelijke gegevens, of het verzamelen van dergelijke gegevens anderszins is geoorloofd volgens de geldende wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Tronix Lighting verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;

 • Bedrijfsnaam;

 • (E-mail)adres;

 • Telefoonnummer;

 • Gegevens die te zien zijn op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres;

 • Informatie verkregen via cookies;

 • Bankrekeningnummer;


BTW nummer (Indien gevestigd in het buitenland) Tronix Lighting verzamelt en/of verwerkt persoonsgegevens:

 • Wanneer de betrokkene persoonsgegevens via de Website aan Tronix Lighting heeft verstrekt;

 • Doordat betrokkene contact opneemt met Tronix Lighting;

 • Wanneer de betrokkene een bestelling bij Tronix Lighting plaatst;

 • Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de producten, diensten en/of Websites van Tronix Lighting, onder andere via cookies;

 • Wanneer de betrokkene gegevens verstrekt via social media, zoals door middel van een direct message;Gebruiksdoel


Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze doorgaans voor het beantwoorden van vragen, de verwerking van uw bestelling of om u toegang te verlenen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Voorts kunnen we ten behoeve van onze klantrelatie met u:

 • Persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en deze gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en beter te begrijpen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren; of

 • Zelf persoonlijke gegevens gebruiken (of dit door een derde partij namens ons te laten doen), om contact met u op te nemen over een aanbieding van Tronix Lighting die voorziet in uw behoeften.


Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze klantrelatie met u (in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek), respecteren wij uw beslissing. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen en zullen ze evenmin op andere wijze aan derden beschikbaar stellen, behalve aan ondernemingen die zijn gelieerd aan Tronix Lighting.


Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens


Tronix Lighting verwerkt persoonsgegevens op grond van één of meer verwerkingsgrondslagen uit de algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Toestemming;

 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is;

 • Gerechtvaardigd belang van Tronix Lighting;Beperking van doeleinden


Tronix Lighting zal persoonsgegevens die u online verstrekt, uitsluitend verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor de aan u bekendgemaakte doeleinden, tenzij de openbaarmaking:

 • Het gebruik van persoonsgegevens betreft voor een aanvullend doel dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;

 • Noodzakelijk is om een contract met u op te stellen, af te sluiten of uit te voeren;

 • Door de wet of door bevoegde overheden of gerechtelijke instanties wordt geëist;

 • Noodzakelijk is om een juridische aanspraak of een juridisch verweer vast te stellen of te beschermen;

 • Noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van Tronix Lighting.Communicatie- of gebruiksgegevens


Wanneer u telecommunicatiediensten gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, worden op technische wijze communicatiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres) of gebruiksgegevens (bijvoorbeeld informatie over het begin, het einde en de duur van elke toegang en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang hebt gekregen) gegenereerd, die mogelijk gerelateerd zijn aan persoonsgegevens. Uw communicatie- of gebruiksgegevens zullen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover daartoe een dwingende noodzaak bestaat, en altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming.


Wijze van verzamelen persoonsgegevens


Inlogaccount

Om gebruik te maken van de webwinkel is een registratie verplicht. In dat geval moet informatie over uzelf opgegeven worden en moet u een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maakt Tronix Lighting een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, (factuur)adres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, nickname, profielfoto en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Tronix Lighting bewaart deze informatie tot zes maanden vanaf het moment dat u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account uw informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, (factuur)adres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, nickname, profielfoto en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van bestellingen werken wij samen met:

 • Onze betalingsprovider Rabobank;

 • Ons postbedrijf TNT, Feddex, GLS, PostNL en Select Courier;


Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de webwinkel. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, (factuur)adres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, nickname, profielfoto en IP-adres. Hier hebben wij legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy ten alle tijden respecteren Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, (factuur)adres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, nickname, profielfoto en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze webwinkel www.tronixlighting.com om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacy verklaringen.

Reclame

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per post;

 • Per e-mail;

 • Per social media;

 • Per telefoon;


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brieft staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Contactformalier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, (factuur)adres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, nickname, profielfoto en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen wij bij vervolgvragen de informatie er gemakkelijk bij pakken. Ook kunnen we onze klantenservice trainen voor betere dienstverlening.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelt de beheerder van deze diensten uw persoonsgegevens. Hierdoor adviseren wij u ook de privacy verklaring van de social media diensten te bekijken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Automatisch verzamelde niet-persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (dat wil zeggen zonder registratie) niet-persoonsgegevens verzamelen (zoals het gebruikte type internetbrowser of besturingssysteem, de domeinnaam of de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek, de bekeken pagina's). Wij kunnen deze gegevens eventueel gebruiken om de aantrekkelijkheid van onze website te meten en de prestaties of de inhoud van de website te verbeteren.

 

"Cookies" (informatie die automatisch op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen)


Wanneer u onze website bezoekt, worden er mogelijk gegevens door ons op uw computer opgeslagen in de vorm van een zogenoemde "cookie", zodat uw apparaat bij een volgend bezoek automatisch wordt herkend. Cookies helpen ons in velerlei opzicht. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat een website beter af te stemmen op uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet bij elke login opnieuw hoeft op te geven. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, dient uw internetbrowser zodanig in te stellen dat alle cookies van uw vaste schijf worden verwijderd, dat alle cookies worden geblokkeerd of dat een waarschuwing wordt gegeven, voordat een cookie wordt opgeslagen. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De automatisch verzamelde gegevens kunnen door Tronix Lighting worden gecombineerd met gegevens over uw apparaat (e.g. een IP-adres). Indien toestemming van de betrokkene hiervoor nodig is, dan zal Tronix Lighting daar voorafgaand naar vragen. Lees meer in onze Cookieverklaring.


Beveiliging


Tronix Lighting gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk of onrechtmatig worden vernield, verloren gaan of worden gewijzigd en om ze te beschermen tegen onbevoegde publicatie of toegang.

Rechten van de betrokkene

Als Tronix Lighting persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten:

 • Recht op inzage: U heeft recht om inzage en afschrift te krijgen van de persoonsgegevens die Tronix Lighting verwerkt.

 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om Tronix Lighting te verzoeken (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  - U betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die Tronix Lighting nodig heeft om u de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  - De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
  - Tronix Lighting heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering;
  - U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Tronix Lighting zwaarde wegen dan die van u.

 • Recht op dataportabiliteit: U heeft recht om uw persoonsgegevens die door Tronix Lighting worden verwerkt, in gestructureerde en gangbaar (digitaal) formaat, te verkrijgen om deze ongestoord aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking plaatsvindt op één van de volgende verwerkingsgronden: 'vervulling van een taak van algemeen belang' en/of 'behartiging van gerechtvaardigde belangen van 'Tronix Lighting'. Tronix Lighting zal de verwerking van persoonsgegevens staken, indien deze geen gerechtvaardige gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

 • Recht op gegevenswissing: U heeft recht om Tronix Lighting te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Tronix Lighting zal dit verzoek inwilligen, indien één van de volgende situaties zicht voordoet:
  - Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
  - U heeft uw toestemming ingetrokken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  - U heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  - Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.


Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming ten alle tijden in te trekken. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van toestemming, worden geacht rechtsgeldig te zijn gebeurd.


Bewaartermijn


Tronix Lighting bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode waarvoor zij deze nodig heeft om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, tenzij Tronix Lighting op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om de persoonsgegevens langer te bewaren.


Wijzigingen in dit privacy statement


Tronix Lighting behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Tronix Lighting adviseert de betrokkene dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele aanpassingen in dit privacy statement.

 

Klachten


U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Ook heeft u het recht om uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag


Contact


Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met ons via:

Tronix Lighting B.V.
Vluchtoord 41
5406 XP Uden
info@tronixlighting.com
+31 (0)413-330380